Corona-update

Beste ouders en verantwoordelijken

 

De nationale veiligheidsraad heeft beslist om alle lessen op school te schorten vanaf maandag 16 maart 2020 tot aan de paasvakantie. Dit met de bedoeling om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dijken. Deze maatregel kan pas effect hebben als we allen samen onze verantwoordelijkheid hierin opnemen. Daarom vraagt de overheid dat alle leerlingen thuis blijven.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Vanaf volgende week maandag is er geen les op school. Uw zoon/dochter blijft dan thuis tot aan de paasvakantie.

 

In hoogst uitzonderlijke situaties kan er gebruik gemaakt worden van de opvang op school voor:

* leerlingen van ouders die werken in de gezondheids –of veiligheidssector

* leerlingen die zouden moeten opgevangen worden door personen die tot de risicogroep behoren

 

–  Leerlingen die van de opvang op school gebruik maken:

* kunnen GEEN gebruik maken van het schoolvervoer. We vragen de ouders dus om zelf in te staan voor het vervoer van uw zoon/dochter.

* kunnen op school terecht van 8 tot 16:15 uur

* brengen zelf hun lunchpakket mee. Er wordt GEEN warme maaltijd of soep aangeboden tot aan de paasvakantie.

* indien wij op school symptomen opmerken zoals; hoesten, hoofdpijn of keelpijn dan nemen wij contact op met u als ouders met de vraag om uw zoon/dochter op school te komen ophalen en thuis te houden.

 

In het belang van de gezondheid van het personeel van de school wil ik het volgende vragen:

* leerlingen van OV1 die hulp nodig hebben bij de verschoning na een toiletbezoek of die hun speekselvloed niet kunnen controleren, vragen we uitdrukkelijk om thuis op te vangen.

 

Het is duidelijk dat deze maatregelen een grote impact zullen hebben op uw en ons dagelijks leven. We hopen dan ook dat het nemen van deze drastische maatregelen mag bijdragen tot een zo laag mogelijke impact van de ziekte. We duimen voor een goede gezondheid voor elk van jullie

Namens het voltallig team van Ravelijn

Dank je wel voor de medewerking en hou je gezond!

 

Vriendelijke groeten

Pieter Chlarie
Directeur