SMOG-bord

Nieuw op school: het SMOG-bord

Wat is SMOG?
Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

In Ravelijn vinden we SMOG heel erg belangrijk. Voor een groot deel van onze leerlingen is SMOG een manier om zich verstaanbaar te maken. SMOG gebruiken we om onze spraak te ondersteunen zodat leerlingen en leerkrachten elkaar toch goed begrijpen.

Waarom een SMOG-bord?
SMOG wordt veel meer gebruikt dan enkel bij de logopediste. Heel wat leerkrachten gebruiken SMOG dag in dag uit als ondersteuning van hun communicatie met de leerlingen.
Sommige leerkrachten hebben SMOG maar af en toe eens nodig. Bv. als een leerling een probleem heeft in de refter, op de speelplaats… En ook leerlingen kunnen het onderling gebruiken om elkaar beter te begrijpen.

Daarom installeerden we in de leraarszaal een SMOG-bord: elke dag verschijnt hier een nieuw woord met het bijpassende gebaar. Zo integreren we SMOG verder in onze school en hopen we dat leerlingen die SMOG gebruiken, door iedereen zoveel mogelijk begrepen kan worden.

SMOG-cursus
Naast het SMOG-bord worden er intern ook nog SMOG-cursussen gegeven. Dit voor de leerkrachten die elke les in contact komen met SMOG. Ook andere geïnteresseerde leerkrachten kunnen hier vrijblijvend bij aansluiten.