Oudervereniging

De oudervereniging staat open voor alle ouders die een kind op school hebben. In deze vriendenkring wordt er bewust gekozen voor een bredere dialoog, dan tussen de ouders onderling. Het schoolteam maakt geïntegreerd deel uit van de oudervereniging. Deze vereniging wil een open platform zijn waar over de school gepraat kan worden. Onze activiteiten en vergaderingen vind je altijd terug op de kalender.

Wat doen ouders in de oudervereniging?

De oudervereniging is uiteindelijk steeds wat jullie en het schoolteam ervan willen maken. Hoe meer mensen zich willen inzetten, hoe gevarieerder het aanbod is en hoe groter de mogelijkheden van de school. Op vraag van de leerkrachten wordt een handje toegestoken op grote schoolse activiteiten zoals de kerstmarkt en het tuinfeest. De oudervereniging kan ook zelf een financiële actie doen om geld in de kas te brengen.

Wat gebeurt er met die “opbrengst”?

De opbrengst wordt gebruikt voor aankoop van didactisch materiaal.

Wie zit er in de oudervereniging?

De oudervereniging bestaat naast de vele ouders ook uit een vertegenwoordiging van de school (directie en leerkrachten). Een volledige lijst van de samenstelling van de oudervereniging kan op het secretariaat van de school worden aangevraagd.

Wil je meer info over de oudervereniging of zou je graag ook deel uit maken van deze groep, neem dan contact op met de school. Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (administratie@ravelijn.be) en vraag naar juf Tamara.