CLB

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen,
nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders
en school: als het moeilijk wordt, kunt u bij het CLB terecht voor individuele hulp,
informatie en begeleiding.

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het
Vrij CLB De Havens
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
tel. 050 440 220

Dit is het CLB-team dat onze school begeleidt:

Arts: Inge Leroy (inge.leroy@vrijclbdehavens.be)
Paramedisch werker: Sabine Versluys (sabine.versluys@vrijclbdehavens.be)
Maatschappelijk werker: Wendy Ketels (wendy.ketels@clbbrugge.be)
Psycho-pedagogisch consulent/werker: Filip Dehaene (filip.dehaene@vrijclbdehavens.be) & Ine Windels (ine.windels@vrijclbdehavens.be)

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
met een CLB-medewerker via mail, maar ook op een oudercontactavond zijn ze steeds aanwezig.