CLB

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen,
nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders
en school: als het moeilijk wordt, kunt u bij het CLB terecht voor individuele hulp,
informatie en begeleiding.

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het
Vrij CLB De Havens
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
tel. 050 440 220

Dit is het CLB-team dat onze school begeleidt:

Contactpersoon: Filip Dehaene (filip.dehaene@vrijclbdehavens.be – 0490/11.78.26)
Arts: Annelies De Groote

Verpleegkundige: Sabine Versluys
Trajectbegeleider: Manon Botte

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
met een CLB-medewerker via mail, maar ook op een oudercontactavond zijn ze steeds aanwezig.