CLB

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen,
nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders
en school: als het moeilijk wordt, kunt u bij het CLB terecht voor individuele hulp,
informatie en begeleiding.

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het
CLB Brugge(n)
Vestiging Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
tel. 050 440 220
e-mail: brugge1@clbbrugge.be
website: www.clbbrugge.be

Het CLB-team dat de leerlingen van Ravelijn begeleidt, bestaat uit
een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige
en (assistent)psycholoog of pedagoog.

Arts: Katelijn Roseeuw (katelijn.roseeuw@clbbrugge.be)
Paramedisch werker: Sabine Versluys (sabine.versluys@clbbrugge.be)
Maatschappelijk werker: Wendy Ketels (wendy.ketels@clbbrugge.be)
Psycho-pedagogisch consulent/werker: Filip Dehaene (filip.dehaene@clbbrugge.be) & Francine Decloedt (francine.decloedt@clbbrugge.be)

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
met een CLB-medewerker: Filip Dehaene (OV2) of Francine Decloedt (OV1).
Filip Dehaene is op het CLB-kantoor te bereiken op woensdagvoormiddag.
De CLB-medewerkers zijn ook altijd aanwezig op de oudercontactavonden.