Intro

Wat?
Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd. Jongeren die maatschappelijk eerder kwetsbaar zijn, kunnen bij ons
terecht voor activiteiten die hen ondersteunen om zich als persoon in het algemeen of op een bepaald gebied te ontwikkelen en
die tegelijkertijd plezant en boeiend zijn. Groep INTRO biedt een heel breed gamma van spel, sport, persoonsversterking,
taalstimulering, mediawijsheid enz.

Vormingsaanbod?
De programma’s zijn speels en actief, maar ook soms plezant of confronterend. Er is ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en
er zijn discussiemomenten. We werken aan het vergroten van hun zelfstandigheid, het verbreden van hun leefwereld en de
versterking van hun competenties. We zorgen voor de uitbreiding van sociale contacten en laten hen kennismaken met jeugden
sportorganisaties. We mikken op taalstimulering of op het vergroten van hun weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Enkele
voorbeelden van vormingsactiviteiten zijn: een sport-en spel namiddag, bowlen, een knutselnamiddag, een kookvorming,
zwemmen, bezoek kinderboerderij: bakken van een broodje, mini-golf, go-cars, quiz, film. Daarnaast worden de
vormingsactiviteiten vaak gekoppeld aan een thema of gebeurtenis: bv. herfst, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar, carnaval, Pasen.

Voor wie?
Groep INTRO stelt zich als doel de mensen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving te ondersteunen in het verwerven
en versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Waar en wanneer?
Onze vrijetijdsnamiddagen starten steeds binnen de school BuSO Ravelijn zelf en dit op woensdagnamiddag. Ofwel blijven we
ter plaatse ofwel gaan we (meestal d.m.v. gebruik openbaar vervoer) op verplaatsing. We starten na de schooluren, nl. om
12u.10 (we eten eerst samen in de refter van de school), ruimen alles proper op en starten rond 13u. met ons programma.
Tijdens de namiddag wordt steeds een pauze voorzien van 20min. waarbij de jongeren een zelf meegebracht koekje/drankje
kunnen nuttigen. Belangrijk: na de vrijetijdsactiviteit (nl. om 16u.30) wordt er geen busvervoer voorzien vanuit de school zelf.
Ouders/opvoeders dienen zelf hun jongere(n) op school af te halen. Jongeren die zelfstandig naar huis kunnen, vertrekken
eveneens om 16u.30 vanuit de school.

Kostprijs?
Per vormingsactiviteit vragen wij een bijdrage van €3,5 (materialen, verplaatsing, toegangsticket, …), dit wordt via de
schoolrekening geregeld.

Meer info?

Vzw Groepintro
Nieuwstraat 7
8000 Brugge
TEL: 050 35 09 90
Mail:
Site: www.groepintro.be