Intro

Wat?

Groep INTRO organiseert heel wat projecten in de vrije tijd met kwetsbare doelgroepen, meer specifiek jongeren. Jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn kunnen terecht bij hen voor vorming die hen ondersteunt als persoon maar ook verder laat groeien. De inhoud van deze vormingen zijn op maat van de doelgroep ontwikkelt.

Vormingsaanbod?

De programma-inhoud is laagdrempelig maar tegelijk ook uitdagend. Er is ruimte voor plezier, ontdekken en ervaringsleren. Binnen het vormingsaanbod werken we aan het vergroten van de zelfstandigheid van onze doelgroep, het verbreden van de leefwereld en het versterken van de competenties. We doen dit steeds in groep wat ervoor zorgt dat de sociale vaardigheden van de jongeren actief worden ingezet en er verbinding wordt gecreëerd.
Enkele voorbeeld van vormingen zijn: sport en spel, kookvorming, stadszoektocht, … Een vorming kan ook steeds gekoppeld zijn aan een thema of gebeurtenis van dat moment, zoals bijvoorbeeld een kerstquiz

Voor wie?

Groep INTRO stelt zich als doel de mensen die moeilijk hun weg vinden in de maatschappij te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en vlotter deelnemen aan de samenleving.

Waar en wanneer?

Groep INTRO organiseert in samenwerking met heel wat organisaties verschillende projecten. Meer bepaald binnen de samenwerking met BuSo Ravelijn organiseren we tweewekelijks een vorming op woensdagnamiddag. Tijdens deze vormingen blijven we vaak op locatie in BuSo Ravelijn of gaan we ter plaatse. We starten om 12u00 op school, nuttigen samen de middagmaaltijd en na een pauzemoment gaan we van start. We nemen doorheen onze vorming ook nog een pauze. De vorming eindigt omstreeks 16u30 waar de jongeren worden opgehaald door ouders of verantwoordelijken of gaan zelfstandig naar huis.

Kostprijs?

De kostprijs per activiteit is 3.50 euro die via de schoolrekening per maand wordt gefactureerd.

Meer informatie?

Groep INTRO vzw
Charlotte Obers 
Keurlingenweg 1
8310 Assebroek

Contactgegevens:

0473 52 48 60