Visie

Warme, nabije school

Ravelijn wil een school zijn waar leerlingen en ouders zich ‘thuis’ mogen voelen. Vanuit onze Katholieke identiteit geven we het welbevinden van onze leerling een centrale plaats in het opvoedingsproject. Daarom werken we gericht aan het samenhorigheidsgevoel door tal van schoolbrede projecten: het welkomstfeest, de playbackshow, de bosklassen…  Naast de leerlingen zijn ook de ouders en verantwoordelijken altijd welkom bij ons. Ze zijn de eerste en belangrijkste schakel in de samenwerking voor de zorg van de leerling.

Actief en levensecht leren

Het echte leren is ons handboek!

Het leren in Ravelijn staat volledig in het teken van de toekomst van elke leerling. Doorheen de schoolloopbaan bereiden we de leerling voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en een maximale inclusieve deelname aan de maatschappij. We leren met en van elkaar in zeer concrete en levensechte activiteiten. 

Een gezonde actieve levensstijl

In Ravelijn zitten we geen uren achter aan banken in ons leslokaal. We dagen je uit om dagelijks mee te bewegen en dit zowel tijdens als tussen de lessen door. Vanuit ons gezondheidsbeleid kiezen we resoluut voor gezonde voeding en zorgen we ervoor dat elke leerling zich ‘wel in zijn vel’ voelt!

Breed en ontwikkelingsgericht leren

Leren is meer dan ‘kennis verzamelen’.  In Ravelijn willen we onze leerlingen opvoeden tot mondige en veerkrachtige burgers. We hechten daarom veel belang aan het ontwikkelen van sterke sociale vaardigheden en een positief en realistisch zelfbeeld. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zeer goed op en stellen een uitdagend doelenpakket op. We nemen tevens de tijd om samen met de leerling over zijn/haar ontwikkeling te praten in een individueel groeigesprek met de klastitularis.

Daarnaast merken we dat bij sommige leerlingen de emotionele ontwikkeling niet zo vanzelf verloopt. Dit kunnen we zien in hun gedrag. Om de betekenis van dit gedrag te achterhalen, brengen we met behulp van het denkkader van Došen het emotionele niveau van de leerling in kaart. Met de ‘draad van Vignero’ passen we dan onze aanpak en begeleidingsstijl aan, zodat de leerling zich goed en veilig voelt op school.

Emancipatorische grondhouding

Elke leerling is uniek en staat centraal in onze werking.

Dit uiten we in het respect voor de eigenheid van elke leerling met zijn/haar eigen palet aan mogelijkheden en talenten. Daarom maken we voor elke leerling een persoonlijk toekomstplan op dat op het einde van de schoolloopbaan de verbinding maakt tussen de school en de volwassenwerking. Het is een uniek servicedocument dat zowel door de ouders als door onze externe partners bijzonder gewaardeerd wordt.