Extra info

Waar kan je zoon/dochter terecht na de lesuren en tijdens de vakantie?

Klik door naar deze 2 interessante pagina’s met organisaties die een aanbod voorzien voor jouw zoon of dochter tijdens de vakanties of na de lesuren.

VRIJE TIJD

VAKANTIE

Waar kan je terecht voor bijkomende ondersteuning?

Inclusie Vlaanderen vzw

 • Inclusie Vlaanderen is de vereniging van én voor personen met een verstandelijke handicap en hun uitgebreid sociaal netwerk.
  Ze heeft als doel hun belangen en rechten te behartigen en hen ondersteuning te bieden, dit alles vanuit het inclusieve gedachtegoed. Het belang van de persoon met een verstandelijke handicap zal hierbij steeds primeren.
 • Albert Giraudlaan 24 – 1030 BRUSSEL
 • TEL: 02 247 28 20
 • Mail: secretariaat@inclusievlaanderen.be
 • Site: http://www.inclusievlaanderen.be/

LUS vzw (Leven doe je samen)

Lus brengt mensen in verbinding.

Vrijwilligers van LUS vzw brengen familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar om een netwerk rond je kind/jongere uit te bouwen of uit te breiden. Iets samen dragen werkt versterkend en zo ontdekken we de kracht van en tussen mensen. Via workshops en artikels wordt geoefend om je netwerk van kennissen, buren, vrienden en familie uit te breiden.

Vzw AZO ‘anders zonder onderscheid’

 • AZO biedt een ruim aanbod vrijetijdsactiviteiten aan en richt zich daarbij tot gezinnen met een zorgenkind – jongere of volwassene die extra ondersteuning krijgen. Vzw AZO tracht activiteiten op maat te organiseren.
 • Leiseleveld 15a – 8200 BRUGGE
  TEL: 050 39 19 20

De speelschommel

 • Vzw De Speelschommel is een Bredense vereniging die meermaals per jaar leuke gezinsactiviteiten aanbiedt aan gezinnen van kinderen mensen met een beperking/autisme. Dit gaat van bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, paasontbijt met facultatieve raap, bedrijfsbezoek, gezamenlijke uitstappen, sportdag, tot thema – avonden.
 • Nijverheidsstraat 12 – 8450 BREDENE
 • Tel: 0474/35 63 10 of 0497/12 17 38
 • Mail:  c.floree@deschommel.be  OF c.box@deschommel.be
 • Webpagina:  www.deschommel.be  of op onze fb-pagina

Inter

 • Sinds 1 mei 2015 maakt Intro deel uit van een nieuwe organisatie: we bundelen onze krachten met het Vlaams expertisecentrum Enter en de 3 provinciale adviesbureaus toegankelijkheid: Westkans, Toegankelijkheidsbureau en ATO. Samen werken we aan meer toegankelijkheid!
  Maar een nieuwe organisatie vraagt een nieuwe naam: we gaan samen verder als Inter, ‘Tussen mens en omgeving’. Mensen hebben een handicap wanneer de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Als schakel tussen de mens en de omgeving wil Inter de interactie tussen beide verbeteren.
  Net als Intro maakt Inter evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Maar Inter is meer. We bieden ook bouwkundig toegankelijkheidsadvies, zijn een expertisecentrum in toegankelijkheid en universal design, geven vormingen, adviseren overheden, doen aan onderzoek…
 • Ardooisesteenweg 73 – 8800 Roeselare
 • Tel: 051 24 22 06
 • Mail:  info@intro-events.be
 • Site:  http://www.inter.vlaanderen/

Autisme Centraal

 • Autisme Centraal staat voor informeren via avondlezingen, tijdschrift, publicaties…, voor inspireren door projecten, AutismeBelevingsCircuit, Autismevriendelijkheid…, voor opleiden met cursussen in Vlaanderen en Nederland, studiedagen, consultatie… Autisme Centraal gaat geen diagnose stellen of langlopende individuele begeleidingen bieden. Daarnaast biedt Autisme Centraal ook nog brugactiviteiten voor personen met autisme.
 • Groot Begijnhof 85 – 9040 Sint-Amandsberg
 • Tel: +32 (0) 9 238 18 18
 • Mail:  info@autismecentraal.com
 • Site:  www.autismecentraal.com

Heb je nood aan financiële tegemoetkoming en/of ondersteuning?

Studietoelagen onderwijs Vlaanderen

 • De afdeling studietoelagen bepaalt of u al dan niet recht hebt op een studietoelage voor uw zoon of dochter. Op deze manier kunt u de kosten van het schoolgaan van uw kind in meerdere of mindere mate beperken.
 • Tel.: 1700 (infonummer)
 • website: www.studietoelagen.be

De Lijn

 • Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer, kan met deze info aan een gratis abonnement geraken van De Lijn voor zijn zoon of dochter met een beperking. Hiervoor moet uw kind erkent zijn door het VAPH of FOD SZ. Als dit zo is zal er een Buzzy Pazz, als uw kind jonger is dan 25 jaar, of een Omnipas, als uw kind ouder is dan 25 jaar, opgestuurd worden. Indien dit nog niet gebeurd is, kan u altijd de dienst voor abonnementen van De Lijn telefonisch contacteren of mailen.
 • http://www.delijn.be/

NMBS

 • Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer, kan via deze informatie meer te weten komen over de tegemoetkomingen die de NMBS kan aanbieden. Het kan gaan over verhoogde tegemoetkomingen, voorrang op een zitplaats of een kosteloze begeleider.
 • http://www.belgianrail.be/

Mutualiteiten

Bij de mutualiteiten kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk met al je vragen. Heeft jouw probleem een gespecialiseerde aanpak nodig of heb je behoefte aan intensieve begeleiding of ondersteuning? Dan zoeken we samen het meest geschikte traject en de daaraan verbonden hulpverlening. Je kan informatie en advies krijgen over aanvragen i.v.m. met materiele bijstand zoals incontinentiemateriaal, driewieler, tandem….
Over hoe je sociale voordelen, tegemoetkomingen kan ontvangen.

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een beperking op verschillende domeinen:

 • Diensten en voorzieningen

  Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap bij middel
  van begeleiding of opvang.

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Om zijn dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan een persoon met een handicap tegemoetkomingen krijgen voor
  hulpmiddelen of aanpassingen aan zijn woning of wagen.

 • Persoonlijke-assistentiebudget

  Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.
  Met zo’n budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 • Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
 • T 02 225 84 11 (onthaal)
 • Mail: informatie@vaph.be
 • Website:  www.vaph.be
 • Afdeling Brugge:
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
 • Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55 – 8200 Brugge
 • Tel.: 050 40 67 11
 • Mail: brugge@vaph.be

RTH

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij het VAPH.
Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit 3 vormen, dit gaat over begeleiding, dagopvang en verblijf.

1. Begeleiding
Heb je een vraag over je huishouden, administratie, werksituatie, …? Stel ze aan een begeleider. Hij of zij helpt je graag verder tijdens individuele gesprekken van een tot twee uur.
Bij kinderen kan de begeleiding bestaan uit het leren omgaan met de handicap en het krijgen van hulp om de handicap te aanvaarden. De ouders krijgen opvoedingsondersteuning.
Je kiest tussen:
* ambulante begeleiding = jij verplaatst je naar de hulpverlener
* mobiele begeleiding = de hulpverlener komt naar jou
2. dagopvang
Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen, een uitstap, …
Dagopvang is er op week- én weekenddagen. Als je dat wilt, kun je ook een halve dag gaan.
3. verblijf
Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? Dan kun je terecht in een VAPH-voorziening. Deze biedt je ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends ondersteuning. Nachtopvang is er tijdens de week en in het weekend.

 • Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
 • T 02 225 84 11 (onthaal)
 • Mail: informatie@vaph.be
 • Website:  www.vaph.be
 • Afdeling Brugge:
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
 • Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55 – 8200 Brugge
 • Tel.: 050 40 67 11
 • Mail: brugge@vaph.be

PVF en PAB

Persoonsvolgende financiering (PVF)
De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden in de toekomst van persoonsvolgende
financiering anders georganiseerd en gefinancierd.
Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:
 trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.
Het BOB kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of een vriend te vergoeden voor
vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH) van het VAPH te betalen.
Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden.

 trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. De budgetcategorieën variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. In welke
categorie iemand terechtkomt, is afhankelijk van zijn noden en vragen.
Om een PVB aan te vragen, moet een ondersteuningsplan PVB ingediend worden. Dat plan brengt duidelijk en gemotiveerd in
kaart welke ondersteuning er gevraagd wordt. De persoon met een handicap kan dat plan zelf opstellen, of met hulp van een
Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de
gebruikersorganisaties.
Een erkend multidisciplinair team beoordeelt de handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de
budgetcategorie en verzamelt informatie over de dringendheid van de vraag.

 • Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
 • T 02 225 84 11 (onthaal)
 • Mail: informatie@vaph.be
 • Website:  www.vaph.be
 • Afdeling Brugge:
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
 • Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55 – 8200 Brugge
 • Tel.: 050 40 67 11
 • Mail: brugge@vaph.be

 

Heb je vragen over een dienst of weet je niet welke dienst best te contacteren, neem dan contact op met onze school. Juf Mano is de schakel tussen onze school en deze externe diensten. Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (sociale.dienst@ravelijn.be) en vraag naar juf Mano.