Extra ondersteuning

Heb je vragen over een dienst of weet je niet welke dienst best te contacteren, neem dan contact op met onze school.
Juf Marleen is de schakel tussen onze school en deze externe diensten.
Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (marleen.deschampheleire@ravelijn.be) en vraag naar juf Marleen.

Waar kan je zoon/dochter terecht na de lesuren en tijdens de vakantie?

Klik door naar deze 2 interessante pagina’s met organisaties die een aanbod voorzien voor jouw zoon of dochter tijdens de vakanties of na de lesuren.

VRIJE TIJD

VAKANTIE

Waar kan je terecht voor bijkomende ondersteuning?

Inclusie Vlaanderen vzw

 • Inclusie Vlaanderen is de vereniging van én voor personen met een verstandelijke handicap en hun uitgebreid sociaal netwerk.
  Ze heeft als doel hun belangen en rechten te behartigen en hen ondersteuning te bieden, dit alles vanuit het inclusieve gedachtegoed. Het belang van de persoon met een verstandelijke handicap zal hierbij steeds primeren.
 • Albert Giraudlaan 24 – 1030 BRUSSEL
 • TEL: 02 247 28 20
 • Mail: secretariaat@inclusievlaanderen.be
 • Site: http://www.inclusievlaanderen.be/

LUS vzw (Leven doe je samen)

Lus brengt mensen in verbinding.

Vrijwilligers van LUS vzw brengen familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar om een netwerk rond je kind/jongere uit te bouwen of uit te breiden. Iets samen dragen werkt versterkend en zo ontdekken we de kracht van en tussen mensen. Via workshops en artikels wordt geoefend om je netwerk van kennissen, buren, vrienden en familie uit te breiden.

vzw AZO ‘anders zonder onderscheid’

 • AZO biedt een ruim aanbod vrijetijdsactiviteiten aan en richt zich daarbij tot gezinnen met een zorgenkind – jongere of volwassene die extra ondersteuning krijgen. Vzw AZO tracht activiteiten op maat te organiseren.
 • Leiseleveld 15a – 8200 BRUGGE
  TEL: 050 39 19 20

De speelschommel

 • Vzw De Speelschommel is een Bredense vereniging die meermaals per jaar leuke gezinsactiviteiten aanbiedt aan gezinnen van kinderen mensen met een beperking/autisme. Dit gaat van bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, paasontbijt met facultatieve raap, bedrijfsbezoek, gezamenlijke uitstappen, sportdag, tot thema – avonden.
 • Nijverheidsstraat 12 – 8450 BREDENE
 • Tel: 0474/35 63 10 of 0497/12 17 38
 • Mail:  c.floree@deschommel.be  OF c.box@deschommel.be
 • Webpagina:  www.deschommel.be  of op onze fb-pagina

Inter

 • Sinds 1 mei 2015 maakt Intro deel uit van een nieuwe organisatie: we bundelen onze krachten met het Vlaams expertisecentrum Enter en de 3 provinciale adviesbureaus toegankelijkheid: Westkans, Toegankelijkheidsbureau en ATO. Samen werken we aan meer toegankelijkheid!
  Maar een nieuwe organisatie vraagt een nieuwe naam: we gaan samen verder als Inter, ‘Tussen mens en omgeving’. Mensen hebben een handicap wanneer de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Als schakel tussen de mens en de omgeving wil Inter de interactie tussen beide verbeteren.
  Net als Intro maakt Inter evenementen toegankelijk voor mensen met een handicap. Maar Inter is meer. We bieden ook bouwkundig toegankelijkheidsadvies, zijn een expertisecentrum in toegankelijkheid en universal design, geven vormingen, adviseren overheden, doen aan onderzoek…
 • Ardooisesteenweg 73 – 8800 Roeselare
 • Tel: 051 24 22 06
 • Mail:  info@intro-events.be
 • Site:  http://www.inter.vlaanderen/

Autisme Centraal

 • Autisme Centraal staat voor informeren via avondlezingen, tijdschrift, publicaties…, voor inspireren door projecten, AutismeBelevingsCircuit, Autismevriendelijkheid…, voor opleiden met cursussen in Vlaanderen en Nederland, studiedagen, consultatie… Autisme Centraal gaat geen diagnose stellen of langlopende individuele begeleidingen bieden. Daarnaast biedt Autisme Centraal ook nog brugactiviteiten voor personen met autisme.
 • Groot Begijnhof 85 – 9040 Sint-Amandsberg
 • Tel: +32 (0) 9 238 18 18
 • Mail:  info@autismecentraal.com
 • Site:  www.autismecentraal.com