Onderwijsaanbod

Wonen

We willen samen met ouders en begeleiders helpen zoeken naar de meest geschikte woonvorm voor onze leerlingen. Gedurende de schoolloopbaan leren we vooral basisvaardigheden op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak aan. In de eindklassen worden deze vaardigheden tijdens de activiteit levensvorming verder uitgewerkt. Hier leren de leerlingen zowel zelfstandig werken als in groep functioneren, binnen en buiten de schoolmuren. Leerlingen leren er zichzelf en hun mogelijkheden kennen. We hebben in onze werking ook ruime aandacht voor vriendschappen en relaties. Daarnaast organiseren we jaarlijks een thema relationele en seksuele vorming om in te kunnen spelen op noden en vragen van onze leerlingen. Tijdens hun Ravelijnse jaren bouwen we aan een haalbaar toekomstplan waarbij een goed gevoel en het leren kennen van hun mogelijkheden centraal staan. In de eindklassen brengt de school de gezinnen in contact met begeleidende diensten die dan samen met hen uitzoeken welke ondersteuning het beste bij hen past.

Werken

Binnen het domein werken bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst na hun schoolloopbaan.

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 (OV1) vinden we het belangrijk dat leerlingen genieten van activiteiten. We ondersteunen hen om binnen hun mogelijkheden tot een goed resultaat te komen. In de eindklassen wordt voor de meeste leerlingen een Sociaal Maatschappelijke Training georganiseerd. Op die manier doet de leerling ervaring op met het oog op een zinvolle dagbesteding. We zoeken hierbij naar een aanbod binnen de interesses en mogelijkheden van de leerling. Binnen de klas 1LA bestaat ook de activiteit jobcoaching. Dit is een voorbereiding naar een later engagement voor vrijwilligerswerk.

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 2 (OV2) streven we naar een bredere ontplooiing binnen het domein werken. Naast proces en uitvoering hebben we als doel de arbeidscompetenties van de leerling verder te ontwikkelen. Daarbij hebben we oog voor veiligheid, hygiëne en welzijn tijdens het werken. In fase 1 (jongere leerlingen) ontwikkelen de leerlingen een brede waaier van basisvaardigheden. In onze Beroeps Gerichte Vorming (BGV) komt dit aan bod in activiteiten zoals technische vaardigheden, zachte sector en groendienst. Vanaf fase 2 (oudere leerlingen) krijgen de leerlingen arbeidstraining, in de vorm van atelier, zeefdruk en extra muros-activiteiten. Tijdens deze arbeidstraining begeleiden we de leerlingen nog intensiever naar betaalde arbeid. In levensvorming verdiepen we ons in functionele vaardigheden zoals mobiliteit en werkattitudes met het oog op een latere tewerkstelling. Door een goede samenwerking met verschillende beschutte werkplaatsen, krijgen de leerlingen de kans tot stages en werkplek leren. Hierdoor krijgen de leerlingen een goed beeld van een reële werksituatie.

Vrije tijd

We bieden een brede waaier aan activiteiten aan zoals beweging, dierenverzorging, creatieve vorming en cultuur. Dit aanbod wordt afgestemd op maat van elke klas en leerling. Zich uitleven, vreugde beleven, eigen mogelijkheden en interesses verkennen zijn de belangrijkste doelen. Beleving en plezier staan hier op de eerste plaats. Met onze schoolse activiteiten worden sociaal-emotionele attitudes verder aangeleerd en ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn: welkomstfeest, Sinterklaasfeest, playbackshow, tuinfeest, bosklassen, Special Olympics… We vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen keuzes leren en mogen maken. Om dat te stimuleren, organiseren we de keuzenamiddag in OV1 en de middagactiviteiten. Op die manier maken ze kennis met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Wij informeren de ouders over bestaande mogelijkheden voor de invulling van vrije tijd. Daarnaast werken we samen aan een gezonde levensstijl.

Overkoepelende competenties

Om de integratie in de maatschappij te bevorderen, streven we naast de competenties i.v.m. wonen,werken en vrije tijd, ook overkoepelende vaardigheden na. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf keuzes kunnen maken, hulp kunnen vragen en leren omgaan met een opmerking. Eén van onze troeven is het trainen van functionele schoolse vaardigheden waarbij communicatie centraal staat. Ook ICT is opgenomen in ons activiteitenaanbod. Hierbij hebben we de nodige aandacht voor de sociale media waar onze leerlingen mee geconfronteerd worden.