Wat na Ravelijn?

Hoe ziet de toekomst eruit van onze jongeren?

Dat is en blijft een moeilijke vraag om te beantwoorden. Enerzijds zijn de toekomstmogelijkheden breed, maar toch uniek voor elke leerling. Anderzijds zijn er nog veel vragen over hoe het er in de werkelijkheid allemaal aan toe gaat. De laatste jaren is de zorg voor mensen met een beperking grondig veranderd en daarom is dit erg actueel in onze school. We werkten net een nieuwe visie uit over hoe we hiermee aan de slag gaan voor elke leerling.

Hoe gaan we in Ravelijn te werk?

Onze school engageert zich om voor elke leerling een uniek toekomstplan op te stellen. Dit doen we in verbinding met de ouders en het netwerk van de leerling. Doorheen de schoolloopbaan krijgt het toekomstplan vorm in 4 stappen.

* Stap 1: leerlingen leren over zichzelf: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik (niet) goed?”…

* Stap 2 (tot leeftijd 17 jaar): leerlingen en leerkracht stellen samen een portfolio op rond deze 5 domeinen: Werken – Wonen – Vrije tijd – Sociale relaties – Gezondheid

* Stap 3(vanaf 17-18 jaar: klassen met ‘levensvorming’): ouders, school en leerlingen proberen samen de toekomst scherp te stellen.
– Vastzetten en trainen van individuele acties vanuit de portfolio (zie fase 2)
– Er volgt een info-avond ‘Wat na Ravelijn?’ met veel praktische info
– De leerling doet een specifieke stage (in groep of individueel) i.f.v. zijn of haar toekomstplan.
– De school maakt een synthesefiche op van alle info die ze verzamelde over de 5 domeinen van de toekomst van de leerling. Dit document bespreken we samen met de ouders. De synthesefiche is tegelijk ook een handig instrument om het ondersteuningsplan verder te concretiseren met andere diensten zoals DOP, VAPH, mutualiteit…

* Stap 4: Elke leerling verdient een mooi afscheid.
We zijn jaren op stap geweest met elke leerling en hun gezin. Tijdens een afstudeermoment op het einde van elk schooljaar willen we de leerlingen nog eens extra in de spotlights zetten. Ook leerlingen die doorheen het schooljaar de school verlieten worden hiervoor uitgenodigd.

 

Uiteraard is dit overzicht erg algemeen en wordt dit ingevuld volgens de interesses en mogelijkheden van elke leerling.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen dan kan je steeds de school contacteren.
Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (sociale.dienst@ravelijn.be) en vraag naar juf Mano.

 

Presentaties infoavond:

Via deze linken kan je nog eens nakijken wat er gezegd/getoond werd op de info-avond ‘Wat na Ravelijn?’

VAPH Wat na Ravelijn

Wat na Ravelijn Ov1

DOP Wat na Ravelijn