Toekomstplanning (TKP)

Hoe ziet de toekomst eruit van onze jongeren?

Dat is en blijft een moeilijke vraag om te beantwoorden. Enerzijds zijn de toekomstmogelijkheden breed, maar toch uniek voor elke leerling. Anderzijds zijn er nog veel vragen over hoe het er in de werkelijkheid allemaal aan toe gaat. De laatste jaren is de zorg voor mensen met een beperking grondig veranderd en daarom is dit erg actueel in onze school. We werkten net een nieuwe visie uit over hoe we hiermee aan de slag gaan voor elke leerling.

Deze vraag is opgesplitst in 2 delen:

A. Hoe gaan we in Ravelijn te werk?

B. Hoe kan je een financiële tegemoetkoming krijgen?

Is al deze info te moeilijk om zelf te verwerken. Neem dan meteen contact op met onze school. 
Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (sociale.dienst@ravelijn.be) en vraag naar juf Marleen.

A. Hoe gaan we in Ravelijn te werk?

Onze school engageert zich om voor elke leerling een uniek toekomstplan op te stellen. Dit doen we in verbinding met de ouders en het netwerk van de leerling. Doorheen de schoolloopbaan krijgt het toekomstplan vorm in 4 stappen.

* Stap 1: leerlingen leren in de lessen ’toekomstplanning’ (TKP) over zichzelf: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik (niet zo) goed?”…

* Stap 2 (tot leeftijd 17 jaar): leerlingen en leerkracht stellen samen een portfolio op rond deze 5 domeinen: Werken – Wonen – Vrije tijd – Sociale relaties – Gezondheid
Deze portfolio wordt jaarlijks met de ouders en/of verantwoordelijken besproken en aangevuld doorheen hun schoolloopbaan.

* Stap 3 (bij de overstap naar de klassen met ‘levensvorming’) proberen ouders, school en leerlingen samen de toekomst scherp te stellen.
– Vastzetten en trainen van individuele acties vanuit de portfolio (zie fase 2)
– De school organiseert één of meerdere info-avonden i.v.m. toekomstplanning met veel praktische info (bv. info rond stages, persoonsvolgende financiering, woonvormen…)
– De leerling doet een specifieke stage (in groep of individueel) i.f.v. zijn of haar toekomstplan.
– De school werkt het portfolio verder af met alle info die ze verzamelde over de 5 domeinen van de toekomst van de leerling. Dit document bespreken we vervolgens samen met de ouders en/of verantwoordelijken. Deze portfolio is tegelijk ook een handig instrument om het ondersteuningsplan verder te concretiseren met andere diensten zoals DOP, VAPH, mutualiteit…

* Stap 4: Elke leerling verdient een mooi afscheid.
We zijn jaren op stap geweest met elke leerling en hun gezin en/of verantwoordelijken. Tijdens een afstudeermoment op het einde van elk schooljaar willen we de leerlingen nog eens extra in de spotlights zetten. Ook leerlingen die doorheen het schooljaar de school verlieten worden hiervoor uitgenodigd.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen dan kan je steeds de school contacteren.
Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (sociale.dienst@ravelijn.be) en vraag naar juf Marleen.

B. Hoe kan je financiële tegemoetkoming krijgen?

1. Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte:

Sommige kinderen hebben als gevolg van een beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag. Het bedrag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn leeftijdsgenoten. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger ook gekend als “verhoogde kinderbijslag”)

Herziening:

De ondersteuning van je kind wordt systematisch herzien wanneer de erkenningstermijn ten einde loopt. Zes maanden voor het beëindigen van de toegekende termijn ontvang je van ‘Opgroeien’ een uitnodiging om nieuwe formulieren in te vullen.

Bij het ontvangen van nieuwe formulieren verwittig je de school. Wij vullen de “vragenlijst voor school of CLB” in en bezorgen u deze terug. Andere vragenlijsten dienen te worden ingevuld door uzelf of eventueel een huisarts of mutualiteit. Nadat alle formulieren zijn ingevuld moet alle informatie digitaal terug naar ‘Opgroeien’.

Via deze link vind je meer info over deze zorgtoeslag.

2. Integratietegemoetkoming (IT)

(korte uitleg)

Stappenplan voor het aanvragen van deze tegemoetkoming vind je via deze link. (1e pagina)

3. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

(korte uitleg)

Stappenplan voor het aanvragen van deze tegemoetkoming vind je via deze link. (2e pagina)

4. Persoonsvolgend budget (PVB)

(korte uitleg)

Stappenplan voor het aanvragen van deze tegemoetkoming vind je via deze link. (3e pagina)

Presentaties infoavond:

Via deze linken kan je nog eens nakijken wat er gezegd/getoond werd op de info-avond ‘Wat na Ravelijn?’

VAPH Wat na Ravelijn

Wat na Ravelijn Ov1

DOP Wat na Ravelijn