Leerlingenvervoer

Heeft iedereen recht op gratis vervoer naar school?

Als leerling heb je meestal recht op gratis vervoer naar school. Als  je naar de dichtstbijzijnde school van het gekozen net en van hun type gaat, heb je recht op gratis vervoer.

Dit gratis vervoer kan met een schoolbus maar ook met het openbaar vervoer van De Lijn en/of de trein.

 

Wil je zelf eens kijken of onze school de rechthebbende school is voor uw zoon/dochter

Klik dan hier:  www.rechtopleerlingenvervoer.be/dichtstescholen/

Uiteraard mag je ook juf Caroline contacteren, zij is de busverantwoordelijke van onze school.

Ook het openbaar vervoer (De Lijn of NMBS) wordt aangevraagd door ons bij de verschillende diensten.

 

Hoe werkt het busvervoer via de schoolbus?

Iedere leerling krijgt (bij het begin van het schooljaar) een buskaart en een busreglement mee naar huis, samen met een invulbriefje wie de jongere zal afhalen aan de bus of als de jongere de afstand bus-huis alleen mag afleggen.
Let wel: de verantwoordelijkheid voor het kind is voor de ouders vanaf de laatste trede van de bus.

Indien er niemand het kind aan de bushalte afhaalt, wordt verondersteld dat het kind de weg alleen mag verder zetten.

 

Wij vragen ook dat je de school verwittigt als jouw kind, dat normaal gebruik maakt van het busvervoer, wordt afgehaald. 

Je kan dit schriftelijk (via de agenda) doen of telefonisch (voor 15u) naar 050/38 07 03 en vraag naar juf Caroline.

A logical and fair question arises, in which casino you can withdraw money. Cash can be withdrawn Here is a description any casino. At least, according to the general rules, such an opportunity should be provided in each club, regardless of the direction of its activity, duration of functioning, game diversity, etc.