Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques, die door gemeentes worden uitgegeven en waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen. Ze willen met deze cheques gezinnen, die het financieel moeilijk hebben, een duwtje in de rug geven.

Een onderwijscheque heeft een waarde van € 10 en kan aangekocht worden voor de prijs van € 2. De cheques zijn strikt
persoonsgebonden en het hele schooljaar geldig.

Wij aanvaarden deze onderwijscheques voor:

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school.

Meer info:

Onderwijscheques Bruggehttps://www.brugge.be/onderwijscheques

Onderwijscheques Oostendehttps://www.oostende.be/onderwijscheques

Onderwijscheques Zuienkerkehttps://www.mebosoft.be/zuienkerke_ocmw/index.php/2012-11-25-09-37-40/financiele-hulpverlening

Onderwijscheques De Haanhttp://www.ocmwdehaan.be/index.php/kinderen-en-jongeren/onderwijscheques

Deze lijst is wellicht onvolledig… informeer zeker bij de sociale dienst / OCMW van je gemeente.

 

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met de school.
Dit kan telefonisch (050/38 07 03) of via mail (administratie@ravelijn.be) en vraag naar juf Tamara.