Schoolreglement

Het schoolreglement vind je via deze link:
Schoolreglement BuSO Ravelijn 2023-2024

Bijlagen bij het schoolreglement:

Bij de start van het schooljaar ontvang je een invulstrook op papier (in de startbundel) om akkoord te gaan met ons schoolreglement.
De ondertekening van deze brief geldt als een officiële bevestiging van (her)inschrijving.

Als je toch vragen hebt i.v.m. het schoolreglement, neem dan contact op met de school.
Dit kan via mail (karolien.deleyn@ravelijn.be) of telefonisch (050/38 07 03) en vraag naar juf Karolien.