Schoolreglement

Het schoolreglement vind je via deze link:
https://drive.google.com/file/d/11GPVP9vth8g1jUpTBMIkBhO-TQ3G6FZr/view?usp=sharing

Bij de start van het schooljaar ontvang je een invulstrook (op papier of via Gimme) om akkoord te gaan met ons schoolreglement.
De ondertekening van deze brief of het akkoord gaan via het invulstrookje op Gimme geldt als een officiële bevestiging van (her)inschrijving.

Als je toch vragen hebt i.v.m. het schoolreglement, neem dan contact op met de school.
Dit kan via mail (karolien.deleyn@ravelijn.be) of telefonisch (050/38 07 03) en vraag naar juf Karolien.