Wie zijn we

DIRECTEUR
directie@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
ORTHOPEDAGOGE

Isabel Vercauteren
ortho@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
SOCIALE DIENST

Mano Vandenput
sociale.dienst@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
TA & PREVENTIEADVISEUR
Toon Devos
toon.devos@ravelijn.be

SECRETARIAAT
ONTHAAL & BUSVERANTWOORDELIJKE

Caroline Strubbe
onthaal@ravelijn.be

SECRETARIAAT
ADMINISTRATIE & LEERLINGENREKENINGEN
Karolien De Leyn
karolien.deleyn@ravelijn.be

SECRETARIAAT
BOEKHOUDING 

Tamara Ryde
administratie@ravelijn.be