Wie zijn we

DIRECTEUR
Isabel Vercauteren
isabel.vercauteren@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
ORTHOPEDAGOGE

Eline Bullynck
eline.bullynck@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE

Conny Michiels
sociale.dienst@ravelijn.be
conny.michiels@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
CONTEXTMEDEWERKER

Marleen De Schampheleire
sociale.dienst@ravelijn.be
marleen.deschampheleire@ravelijn.be

ONDERSTEUNING
TA & PREVENTIEADVISEUR
Toon Devos
toon.devos@ravelijn.be

SECRETARIAAT
ONTHAAL & BUSVERANTWOORDELIJKE

Caroline Strubbe
onthaal@ravelijn.be

SECRETARIAAT
ADMINISTRATIE & LEERLINGENREKENINGEN
Karolien De Leyn
administratie@ravelijn.be
karolien.deleyn@ravelijn.be

SECRETARIAAT
BOEKHOUDING & FINANCIEEL

Tamara Ryde
administratie@ravelijn.be
tamara.ryde@ravelijn.be

STAGEBEGELEIDING
OV1-LEERLINGEN

Stefanie Corthals
stefanie.corthals@ravelijn.be

STAGEBEGELEIDING
OV1-LEERLINGEN

Karel Bostoen
karel.bostoen@ravelijn.be

STAGEBEGELEIDING
OV2-LEERLINGEN

Hilde Verwaetermeulen
hilde.verwaetermeulen@ravelijn.be

STAGEBEGELEIDING
OV2-LEERLINGEN

Toon Devos
toon.devos@ravelijn.be