Werking

Onze school organiseert 2 opleidingsvormen binnen haar type 2 onderwijs.

Opleidingsvorm 1 omvat activiteiten die vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen stimuleren, dit in de contexten wonen, werken en vrije tijd. De leerlingen van OV1 worden vooral voorbereid op een toekomst waar hun zelfredzaamheid en hun zelfstandigheid maximaal ontwikkeld zijn.

Opleidingsvorm 2 gebeurt in 2 fases.

In de 1ste fase worden activiteiten aangeboden die de algemene sociale vorming van de leerlingen stimuleren. Daarnaast oefenen we de handvaardigheid door tal van praktijkgerichte activiteiten aan te bieden.

In de 2de fase worden de geleerde vaardigheden toegepast in de realistische contexten en leggen we verder het accent op beroepsgerichte vorming en verder ontwikkelen van arbeidscompetenties.