Aanbod

Onze school organiseert 2 opleidingsvormen binnen haar type 2 onderwijs.

Opleidingsvorm 1 = OV1

OV 1 omvat activiteiten die vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen stimuleren. We doen dit op vlak van deze 5 domeinen: wonen, werken, vrije tijd, gezondheid en relaties. Deze 5 domeinen vormen ook de basis van het persoonlijk toekomstplan (=TKP).

Er zijn ook enkele klassen met extra diepgaande en specifieke begeleiding voor onze leerlingen. Zo zijn er 2 klassen voor leerlingen met extra zorgbehoeften.

De leerlingen van OV1 worden vooral voorbereid op een toekomst in een beschermde woonvorm en dagbesteding of vrijwilligerswerk waar hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid maximaal ontwikkeld zijn.

Opleidingsvorm 2 = OV2

OV 2 gebeurt in 2 fases.

In de 1ste fase worden activiteiten aangeboden die de algemene sociale vorming van de leerlingen stimuleren. Daarnaast oefenen we de handvaardigheid door tal van praktijkgerichte activiteiten aan te bieden. In deze fase leren de leerlingen zichzelf ook kennen en inschatten volgens de 5 domeinen van toekomstplanning: wonen – werken – vrije tijd – gezondheid – relaties.

In de 2de fase worden de geleerde vaardigheden toegepast in de realistische contexten en leggen we verder het accent op beroepsgerichte vorming en verder ontwikkelen van arbeidscompetenties.  Daarnaast ontwikkelen we in deze fase ook een realistisch zelfbeeld op maat van de leerling op de 5 domeinen: wonen – werken – vrije tijd – gezondheid – relaties. Dit in functie van hun persoonlijk toekomstplan (=TKP) . De laatste stap hiervan is de overgang naar de arbeidsmarkt begeleiden.

De leerlingen van OV2 worden vooral voorbereid op een toekomst in een beschermd woon- en arbeidsmilieu.