Werking

Onze school organiseert 2 opleidingsvormen binnen haar type 2 onderwijs.

Opleidingsvorm 1 omvat activiteiten die vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen stimuleren. We doen dit op vlak van deze 5 domeinen: wonen, werken, vrije tijd, gezondheid en relaties. De leerlingen van OV1 worden vooral voorbereid op een toekomst waar hun zelfredzaamheid en hun zelfstandigheid maximaal ontwikkeld zijn.

Er zijn ook enkele klassen met extra diepgaande en specifieke begeleiding voor onze leerlingen. Zo hebben we een klas met verhoogde zorg op vlak voor leerlingen met ASS en er zijn 2 klassen voor leerlingen met extra zorgbehoeften.

Opleidingsvorm 2 gebeurt in 2 fases.

In de 1ste fase worden activiteiten aangeboden die de algemene sociale vorming van de leerlingen stimuleren. Daarnaast oefenen we de handvaardigheid door tal van praktijkgerichte activiteiten aan te bieden. In deze fase leren de leerlingen zichzelf ook kennen en inschatten volgens de 5 domeinen van toekomstplanning (wonen – werken – vrije tijd – gezondheid – relaties).

In de 2de fase worden de geleerde vaardigheden toegepast in de realistische contexten en leggen we verder het accent op beroepsgerichte vorming en verder ontwikkelen van arbeidscompetenties.  Daarnaast ontwikkelen we in deze fase ook een realistisch zelfbeeld op maat van de leerling op de verschillende domeinen (wonen – werken – vrije tijd – gezondheid – relaties). Dit in functie van hun toekomstplan. De laatste stap hiervan is de overgang naar de arbeidsmarkt begeleiden.