Web
Analytics
×

Onze kalender

Ouders

De oudervereniging staat open voor alle ouders die een kind op school hebben. In deze vriendenkring wordt er bewust gekozen voor een bredere dialoog, dan tussen de ouders onderling. Het schoolteam maakt geïntegreerd deel uit van de oudervereniging. Deze vereniging wil een open platform zijn waar over de school gepraat kan worden. Onze activiteiten en vergaderingen vind je altijd terug op de facebook-pagina ‘Oudercomité Ravelijn’.

Wat doen ouders in de oudervereniging?
De oudervereniging vergadert op regelmatige basis. Op vraag van de leerkrachten wordt een handje toegestoken:

  • op Kerstmarkt
  • op tuinfeest.

Ze organiseert o.a. thema-avonden met gastsprekers.

Financiële steun
De oudervereniging helpt om de feesten in te richten waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor aankoop van didactisch materiaal. Dit geld werd b.v. besteed worden aan de aankoopvan speelgoedkoffers voor op de speelplaats. De oudervereniging is uiteindelijk steeds wat U en het schoolteam ervan willen maken. Hoe meer mensen zich willen inzetten, hoe gevarieerder het aanbod is en hoe groter de mogelijkheden van de school.

Samenstelling van de oudervereniging.
De oudervereniging bestaat naast de vele ouders ook uit een vertegenwoordiging van de school: directie en leerkrachten. Een volledige lijst van de samenstelling van de oudervereniging kan op het secretariaat van de school worden aangevraagd. (Tel. 050.38.07.03)