Historiek

Historiek van Ravelijn

In 1978, bij het opstarten van Ravelijn, hebben we gekozen voor een werkveld dat zich situeert in het Buitengewoon onderwijs. We achten ons nog altijd heel gelukkig met deze keuze.

Onze eerste vestiging was in de gebouwen van het Noordveld – Noordveldstraat te Sint-Andries Brugge. Al vlug ontgroeiden we de gebouwen en verhuisden we naar onze huidige vestigingsplaats: de oude school van de Broeders van Liefde in de Barrierestraat te Brugge Sint-Michiels. De inplanting van onze school is dan ook subliem: op stapafstand van de stad, midden een groene omkadering en toch dicht bij station, bos, warenhuizen…

Ondertussen is onze doelgroep verruimd en kunnen niet alleen jongeren met een matige verstandelijke beperking bij ons terecht maar ook jongeren met een bijkomende problematiek (zoals ADHD, ASS…)