Schoolraad

Wat is de schoolraad?

Het is een orgaan dat recht heeft op informatie i.v.m. beslissingen die het schoolleven beïnvloeden. De schoolraad kan ook advies verlenen aan de directie (directeur, raad van bestuur of algemeen directeur). Daarnaast pleegt het ook overleg met de directeur.

Wie zit er in de schoolraad?

In de schoolraad zetelen 3 personeelsleden, 3 ouders en 3 leden uit de lokale gemeenschap. Ook de directeur is aanwezig op de vergaderingen.
3 maal per jaar (september – februari – mei) komt de schoolraad samen.

Kan ik me kandidaat stellen voor de schoolraad van Ravelijn?

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. In april 2017 werd een nieuwe schoolraad verkozen. Voorlopig zijn er voldoende mandaten dus op dit moment is er geen nood aan iemand extra. Bij een nieuwe verkiezing worden alle ouders op de hoogte gebracht om zich kandidaat te stellen.

Kan ik de verslagen van de schoolraad lezen?

Uiteraard kan dat!
Via deze link open je het laatste verslag (23/5/2024)

Hieronder vind je de links naar de verslagen van vorige schooljaren: